Forskning vid USÖ   


NYCKELFONDEN - STIFTELSEN FÖR MEDICINSK FORSKNING VID UNIVERSITETSSJUKHUSET öREBRO
- är en stiftelse som genom gåvor och donationer finansierar olika forskningsprojekt i Region Örebro län.

Forskning är en förutsättning för utveckling av hälso- och sjukvården och leder till mer precisa diagnoser, effektiva behandlingar och färre komplikationer som i sin tur ger oss alla fler friska år.

Hittills har flera forskningsprojekt om bland annat cancer, infektioner och mag- och tarmsjukdomar förverkligats. Upptäkterna kommer till snabb nytta för både vården och patienterna.

TACK för din gåva till forskningen!

 

Cancerforskning USÖ

Cancerforskning USÖ

Coronaforskning USÖ

Coronaforskning USÖ

Diabetesforskning USÖ

Diabetesforskning USÖ

Forskning om barns sjukdomar

Forskning om barns sjukdomar

Hjärnforskning vid USÖ

Hjärnforskning vid USÖ

Hjärt-/kärl-/lungforskning vid USÖ

Hjärt-/kärl-/lungforskning vid USÖ

Psykiatrisk forskning USÖ

Psykiatrisk forskning USÖ

Telefon: 019-602 10 04
E-post: nyckelfonden@regionorebrolan.se
Orgnr: 875001-9807
Bankgiro: 900-2981
Plusgiro: 90 02 98-1
Swish: 9002981